دفتر ریاست و روابط عمومی  دانشگاه فردوسی مشهد

.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

نام و نام خانوادگی: محمد كافی

سمت: رئیس دانشگاه فردوسی مشهد 

مدرك تحصیلی: دكتری زراعت و اصلاح نباتات  

شماره تماس: 38802435

پست الكترونیك: m.kafi@um.ac.ir

آدرس صفحه خانگی دكتر محمد كافی: http://m.kafi.profcms.um.ac.ir

kafi

ارتباط با ریاست دانشگاه : https://www.um.ac.ir/Contact_pres.htmlمعرفی مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه :

این مدیریت مسؤول پیگیرى مستقیم امور ادارى و اجرایى رئیس دانشگاه و ایجاد هماهنگى لازم جهت انسجام فعالیتهاى واحدهاى دانشگاه است. همچنین امور مربوط به مدیریت وب سایت دانشگاه، تبلیغات و اطلاع رسانی نیز بر عهده این مدیریت می باشد.


• تنظیم و هماهنگی برنامه¬ های كاری و ملاقات¬های رئیس دانشگاه
• مدیریت دفتر ریاست دانشگاه و هماهنگی ارتباطات اداری رئیس دانشگاه
• ابلاغ و پیگیری اجرای دستورات ریاست دانشگاه به واحدهای دانشگاه
• مدیریت تشكیل و برگزاری جلسات رئیس دانشگاه، تنظیم دستور و صورت جلسات، ابلاغ و پیگیری آن¬ها، و انجام مكاتبات لازم در این خصوص
• پاسخگویی و رسیدگی به مشكلات ارباب رجوع با هماهنگی و پیگیری از واحدهای مختلف دانشگاه
• تشكیل جلسات، تنظیم برنامه‌های نشست¬ها، هماهنگی در برگزاری مراسم‌ها و فعالیت¬های عمومی دانشگاه، انجام امور تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه فعالیت¬ها
• انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت¬های داخل و خارج از كشور با همكاری واحدهای ذی¬ربط و انجام تشریفات مربوطه
• جمع¬آوری و انتشار اخبار و اطلاعات دانشگاه، اطلاع¬رسانی داخلی و خارجی، مدیریت تبلیغات و اطلاع¬رسانی رسانه¬ ای، اینترنتی و محیطی دانشگاه
• اجرای كلیه امور مطبوعاتی و رسانه¬ای دانشگاه و ارائه پاسخ به مراجع بیرونی در موارد مقتضی
• اجرای برنامه¬ های افكارسنجی داخلی و اجتماعی و تدوین گزارش¬های مربوطه با هماهنگی واحدهای دانشگاه
• مدیریت وب سایت¬های اطلاع¬ رسانی دانشگاه و نظارت بر سایر وب سایت-های دانشگاه

  • كاركنان  دفتر ریاست و روابط عمومی  دانشگاه

نام و نام خانوادگی: دكتر  نسرین كیوان فر

سمت: مدیر دفتر ریاست و  روابط عمومی

مدرك تحصیلی: دكتری زیست شناسی

شماره  تماس: 38802436

پست الكترونیك :  Kayvanfar@ um.ac.ir

keyvanfar

نام و نام خانوادگی: علیرضا سعادت

سمت: كارشناس ارتباطات برون سازمانی

مدرك تحصیلی: دانشجوی دكتری علم اطلاعات و دانش شناسی 

شماره تماس: 38802410

پست الكترونیك : seadat-al@um.ac.ir

saadat

نام و نام خانوادگی: محمد علی عبدی زاده

سمت: كارشناس روابط عمومی الكترونیك

مدرك تحصیلی: كارشناس ارشد

شماره  تماس: 38802418

پست الكترونیك: abdyzadeh@yahoo.com

abdy

نام و نام خانوادگی: محمد یعقوبی

سمت: كارشناس تبلیغات

مدرك تحصیلی: كارشناس  الهیات

شماره تماس : 38802430

پست الكترونیك: myaghobi2017@gmail.com

yaaghuby

نام و نام خانوادگی: جواد روحانی نژاد

سمت: مسئول دفتر ریاست

مدرك تحصیلی: كارشناسی ارشد تاریخ

شماره داخلی: 38802435

ایمیل: rowhani.javad@gmail.com

rohani

نام و نام خانوادگی:  معصومه كربلایی

سمت: كارشناس روابط عمومی و رسانه

مدرك تحصیلی: كارشناسی مدیریت

شماره تماس : 38802436

پست الكترونیك : karbalai@um.ac.ir

karbalaee *****

پست الكترونیك :  pr@um.ac.ir

*****

نشانی :  مشهد میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - سازمان مركزی  كد پستی 9177946974
تلفن:  0518836030

نمابر :  0518836031بازديد: 8483 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 15 فروردين 1397