درباره قالب سایت

قالب جدید سایت دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان 1394 مطابق با نظر مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه (فاوا) و روابط عمومی دانشگاه توسط مركز طراحی اسپیرال مورد بازبینی و طراحی مجدد قرار گرفت.


بازديد: 23596 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395