فرم نظر سنجی از عملکرد واحد

نظر به اهميت موضوع عملكرد واحدهاي دانشگاه و لزوم آگاهي از ديدگاهها و نظرات سازنده مخاطبان براي بهبود مستمر خدمت رساني با تكميل فرم زير مديران دانشگاه را در اين امر مهم ياري فرماييد.

توجه: پر کردن موارد ستاره دار (*) الزامی است.

مرد زن
۲۰-۳۰ ۳۱-۴۰ ۴۱-۵۰ بالاتر
بله خیر تا حدودی
بله خیر
بسیار خوب خوب متوسط بد
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم