جستجو در قرآن
انگليسي  فارسي( ترجمه آيت ا... مكارم شيرازي)
 
شماره سوره   شماره آيه 
صفحه اصلي سايت | فهرست سوره ها | راهنما

مشاهده يك سوره  

نام سوره:  الشمس به اين سوره گوش فرا دهيد  قالب word  قالب pdf  كل آيات: 15   نمايش آيات: 1-10 

به نام خداوند بخشنده مهربان

انتخاب صفحات: 1 2
 

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا   به اين آيه گوش فرا دهيد

1 . By the sun and his brightness ,

1. به خورشيد و گسترش نور آن سوگند،


وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا   به اين آيه گوش فرا دهيد

2 . And the moon when she followeth him ,

2. و به ماه هنگامى كه بعد از آن درآيد،


وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا   به اين آيه گوش فرا دهيد

3 . And the day when it revealeth him ,

3. و به روز هنگامى كه صفحه زمين را روشن سازد،


وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا   به اين آيه گوش فرا دهيد

4 . And the night when it enshroudeth him ,

4. و به شب آن هنگام كه زمين را بپوشاند،


وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا   به اين آيه گوش فرا دهيد

5 . And the heaven and Him who built it ,

5. و قسم به آسمان و كسى كه آسمان را بنا كرده،


وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا   به اين آيه گوش فرا دهيد

6 . And the earth and Him who spread it ,

6. و به زمين و كسى كه آن را گسترانيده،


وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا   به اين آيه گوش فرا دهيد

7 . And a soul and Him who perfected it

7. و قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را (آفريده و) منظم ساخته،


فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا   به اين آيه گوش فرا دهيد

8 . And inspired it ( with conscience of ) what is wrong for it and ( what is ) right for it .

8. سپس فجور و تقوا (شر و خيرش) را به او الهام كرده است،


قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا   به اين آيه گوش فرا دهيد

9 . He is indeed successful who causeth it to grow ,

9. كه هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شده;


وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا   به اين آيه گوش فرا دهيد

10 . And he is indeed a failure who stunteth it .

10. و آن كس كه نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است!