جستجو در قرآن
انگليسي  فارسي( ترجمه آيت ا... مكارم شيرازي)
 
شماره سوره   شماره آيه 
صفحه اصلي سايت | فهرست سوره ها | راهنما

مشاهده يك سوره  

نام سوره:  الناس به اين سوره گوش فرا دهيد  قالب word  قالب pdf  كل آيات: 6   نمايش آيات: 1-6 

به نام خداوند بخشنده مهربان


 

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ   به اين آيه گوش فرا دهيد

1 . Say : I seek refuge in the Lord of mankind ,

1. بگو: پناه مى‏برم به پروردگار مردم،


مَلِكِ النَّاسِ   به اين آيه گوش فرا دهيد

2 . The King of mankind ,

2. به مالك و حاكم مردم،


إِلَهِ النَّاسِ   به اين آيه گوش فرا دهيد

3 . The God of mankind ,

3. به (خدا و) معبود مردم،


مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ   به اين آيه گوش فرا دهيد

4 . From the evil of the sneaking whisperer ,

4. از شر وسوسه‏گر پنهانكار،


الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ   به اين آيه گوش فرا دهيد

5 . Who whispereth in the hearts of mankind ,

5. كه در درون سينه انسانها وسوسه مى‏كند،


مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ   به اين آيه گوش فرا دهيد

6 . Of the jinn and of mankind .

6. خواه از جن باشد يا از انسان!