جستجو در قرآن
انگليسي  فارسي( ترجمه آيت ا... مكارم شيرازي)
 
شماره سوره   شماره آيه 
صفحه اصلي سايت | فهرست سوره ها | راهنما

مشاهده يك سوره  

نام سوره:  التكاثر به اين سوره گوش فرا دهيد  قالب word  قالب pdf  كل آيات: 8   نمايش آيات: 1-8 

به نام خداوند بخشنده مهربان


 

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ   به اين آيه گوش فرا دهيد

1 . Rivalry in worldly increase distracteth you

1. افزون طلبى (و تفاخر) شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است.


حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ   به اين آيه گوش فرا دهيد

2 . Until ye come to the graves .

2. تا آنجا كه به ديدار قبرها رفتيد (و قبور مردگان خود را برشمرديد و به آن افتخار كرديد)!


كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ   به اين آيه گوش فرا دهيد

3 . Nay , but ye will come to know!

3. چنين نيست كه مى‏پنداريد، (آرى) بزودى خواهيد دانست!


ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ   به اين آيه گوش فرا دهيد

4 . Nay , but ye will come to know!

4. باز چنان نيست كه شما مى‏پنداريد; بزودى خواهيد دانست!


كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ   به اين آيه گوش فرا دهيد

5 . Nay , would that ye knew ( now ) with a sure knowledge!

5. چنان نيست كه شما خيال مى‏كنيد; اگر شما علم اليقين (به آخرت) داشتيد (افزون طلبى شما را از خدا غافل نمى‏كرد)!


لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ   به اين آيه گوش فرا دهيد

6 . For ye will behold hell fire

6. قطعا شما جهنم را خواهيد ديد!


ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ   به اين آيه گوش فرا دهيد

7 . Aye , ye will behold it with sure vision .

7. سپس (با ورود در آن) آن را به عين اليقين خواهيد ديد.


ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ   به اين آيه گوش فرا دهيد

8 . Then , on that day , ye will be asked concerning pleasure .

8. سپس در آن روز (همه شما) از نعمتهايى كه داشته‏ايد بازپرسى خواهيد شد!