دانشگاه فردوسی مشهد - سومین دانشگاه ایران پرسش های متداولطبقه بندي: اصلي -> موضوعات متفرقه


سؤال
·  راه تحصيل در دانشگاه فردوسي مشهد چيست
·  طريقه آشنايي با دانشگاه فردوسي مشهد چيست
·  چطور از اخبار و رويدادهاي دانشگاه اطلاع پيدا كنم
·  آيا اخبار دانشگاه بصورت چاپ شده نيز در دسترس مي باشد
·  تماس با دانشكده ها و واحدهاي دانشگاهي چگونه است

جواب
·  راه تحصيل در دانشگاه فردوسي مشهد چيست

دانشگاه فردوسي مشهد از طريق آزمون سراسري دانشجو مي پذيرد

بازگشت به بالا


·  طريقه آشنايي با دانشگاه فردوسي مشهد چيست

براي آشنايي با دانشگاه مي توان با مراجعه به صفحه اصلي سايت دانشگاه و در گزينه دانشكده هااطلاعات مورد نياز خود را پيدا نماييد
همچنين با كليك روي نسخه الكترونيكي راهنماي جامع دانشگاه مي توانيد به اطلاعات مورد نياز خود دسترسي پيدا كنيد

بازگشت به بالا


·  چطور از اخبار و رويدادهاي دانشگاه اطلاع پيدا كنم

اخبار ورويدادهاي دانشگاه بصورت روزانه در پايگاه اطلاع رساني دانشگاه فردوسي مشهد به نشاني http://news.um.ac.ir و سايت دانشگاه به نشاني www.um.ac.ir درج مي شود

بازگشت به بالا


·  آيا اخبار دانشگاه بصورت چاپ شده نيز در دسترس مي باشد

كليه اخبار و رويدادهاي دانشگاه در نشريه پيك دانشگاه بصورت ماهنامه چاپ و منتشر مي شود
و نسخه PDFآن در سايت دانشگاه و پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي دانشگاه نيز درج مي شود

بازگشت به بالا


·  تماس با دانشكده ها و واحدهاي دانشگاهي چگونه است

براي مشاهده شماره تلفن دانشكده ها و واحدهاي دانشگاهي با مراجعه به صفحه اصلي سايت دانشگاه ، قسمت تلفن ها كليه شماره تلفن و نمابر دانشكده ها و واحدهاي دانشگاهي و حوزه هاي اداري مشاهده مي شود

بازگشت به بالا